S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Heureka.cz - Porovnání cen a srovnání produktů z internetových obchodů zbozi.cz - Porovnání cen a srovnání produktů z internetových obchodů Montáž autoalarmů Montáž alarmů

Podporuje mojeID

ZBOŽÍ V AKCI

ANKETA

Preferujete komplexní dodání kvalitního zabezpečení vč. záruky až 7LET od prověřené firmy nebo nižší cenu a nákup na internetu bez odborné montáže a servisního zázemí?

rozhodně komplexní dodání a záruku od prověřené firmy 74% koukám na cenu ale ne na úkor kvality 20% produkt pořídím co nejlevněji na internetu a pak hledám někoho kdo ho bude instalovat 3% zajímá mě hlavně cena 3%

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 2024 E-SHOP/WEB

WEB momentálně  služí jen jako KATALOG zboží pro prezentaci instalovaných a dodávaných systémů. 

Není možná přímá objednávka zboží ONLINE!

Snažíme se uváděné ceny co nejvíce aktualizovat. Poslední měsíce se však vše kolem zdražování děje za pochodu. Proto se předem omlouváme, pokud se to ne vždy povede a u některého zboží zjistíte po osobní nebo telefonické konzultaci rozdílnou cenu. Proto doporučujeme nás kontaktovat a nechat si vytvořit nabídku vč. profesionální instalace (je pak vždy uvedena platnost atd.)

 Ceník servisních prací od 1.1.2024 zde.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává prodávající a provozovatel (fyzická osoba) David Vojtěch tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:

Prodávajícím - David Vojtěch se sídlem Čajkovského 66/118, 400 01, Ústí nad Labem, IČ: 65657535, DIČ: jsme plátci DPH, info@alarmyvojtech.cz, GSM - 604 843 730. Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Ústí nad Labem. (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.kvalitnialarmy.cz.

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.5 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Akceptace tohoto návrhu není automaticky zaslaná registrace ihned po uskutečnění objednávky.

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.

2.4 Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.

2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v  případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

 

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. ( Toto právo platí jen pro nepoužívané nepoškozené zboží ve 100% stavu. U elektroniky se použití zboží myslí uvedení do provozu - připojení k napájení )

4.2 Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného formuláře je však důrazně doporučena.

4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

4.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo zboží nedorazí k prodávajícímu poštou. Po kontrole zboží teprve proběhne vrácení kupní ceny.

4.6 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

4.7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.8 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.

4.9 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

 

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

5.2 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je zboží odesláno až po přijetí dané částky.

5.3 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

5.4 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu. Standardně přikládáme tištěný doklad k zasílanému zboží.

 

6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112

6.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

 

6.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.4 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.5 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

 

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

7.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.

7.3 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.

7.4 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

 

8. Závěrečná ujednání

8.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

8.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

POŠTOVNÉ A BALNÉ
Objednané zboží vám zašleme poštou jako dobírku. Případně si můžete při vyplňování objednávky zadat platbu převodem. Po odeslání zboží dostanete na e-mail info. o čísle zásilky, nebo balíku do ruky pro sledování na http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php

Proto je důležité řádně vyplnit kontaktní údaje vč. telefonického spojení a e-mailu!

 

Osobní vyzvednutí je možné puze po předchozí tel. dohodě na GSM - 604 843 730. Pokud nás u osobního vyzvednutí nekontaktujete tel. nejpozději do druhého pracovního dne od odeslání objednávky - bude Vaše objednávka automaticky stornována.

 


DODACÍ LHŮTA


Dodací lhůta je od 1-5 dnů (snažíme se do druhého dne -:))není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás kontaktovat.

Proto je důležité při vyplňování objednávky správně zadat kontaktní údaje vč. telefonického spojení a e-mailu !!!

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.


POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.


ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

 

REKLAMACE A ZÁRUKA

Podle ustanovení §428 odst. 1 Obchodního zákoníku, je kupující povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil nebo zjistit měl po jeho převzetí. Je-li na zboží poskytnuta záruční doba, musí být reklamace uplatněna v této době. Nedodržení záruční lhůty má za následek zánik práva kupujícího na její uplatnění. Záruční lhůta je stanovena v souladu s obchodním a občanským zákoníkem, a to 24 měsíců, pokud není uvedeno nebo sjednáno smluvními stranami jinak. Vždy je však nezbytné, aby kupující předložil doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodaného zboží mezi údaji na faktuře (dodacím listu) a skutečně dodaným zbožím, činí předkládací lhůta 2 dny. Oznámení o reklamaci je kupující povinen oznámit písemně. Prodávající v žádném případě neuznává záruku za vady, vzniklé nekvalit kovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zacházením se zbožím, použitím a instalací, jež jsou v rozporu s pokyny výrobce. Záruka se rovněž nevztahuje na škody v důsledku živelných katastrof, násilného poškození, povětrnostních vlivů a v případech neoprávněného zásahu do zboží. Kupující je povinen zboží, jehož vady jsou uplatňovány, předat prodávajícímu za těchto podmínek: uvést jméno, adresu, soupis reklamovaného zboží s uvedením výrobních čísel, dodací resp. záruční list, veškerou dokumentaci poskytnutou kupujícímu při dodání zboží. Prodávající v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za škody, vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod způsobených neodborným používáním zboží, stejně jako škod, způsobených vnějšími vlivy, událostmi a chybnou manipulací. Reklamace bude vyřízena do třiceti dnů od jejího uplatnění u prodávajícího. Pro případy zde neuvedené, platí přiměřené ust. § 409 – 470 Obchodního zákoníku a §619 – 627 Občanského zákoníku, přičemž prodávající i kupující jsou tímto reklamačním řádem vázáni.

 

 

Reklamační list - při případné reklamaci je nutné zaslat s reklamovaným zbožím také tento řádně vyplněný reklamační list! Pomůžete nám tak k rychlému vyřešení Vaší případné reklamace. Děkujeme.

 

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

 

Vyhrazujeme si právo na změnu cen, designu a technických parametrů. Za tiskové chyby neručíme.

POZOR - na zboží které je v AKCI nebo je jeho cena na minimu se nemusí vztahovat následná sleva po registraci.

 

Pravidla pro zacházení s bateriemi

Příloha Obchodních podmínek: PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S BATERIEMI

Následující doporučení vyplývají z ČSN EN 60086-4 (srpen 2008) a bezpečnostních listů jednotlivých výrobců baterií používaných v sortimentu Jablotronu Alarms a.s. (JA).

UPOZORNĚNÍ - Při nerespektování níže uvedených zásad může dojít k přehřátí, tečení, větrání, roztržení, explozi, případně ohni a poranění osob!

1.    Bezpečnostní pokyny pro manipulaci a likvidaci
a)    Nevkládat s opačnou polaritou, při vkládání dodržet značení. Jsou-li baterie vloženy opačně, může dojít ke zkratu nebo k nabíjení.
b)    Zabránit zkratování. Jsou-li kladné (+) a záporné (-) vývody baterie spolu spojeny, nastává zkrat. Ke zkratu může dojít, jestliže baterie leží volně v kapse s klíči nebo mincemi, volně sesypané apod.
c)    Nenabíjet, pokud k nabíjení není výrobcem přímo určena. Pokus o nabíjení může způsobit vnitřní plynování a/nebo vznik tepla s následkem exploze.
d)    Nuceně nevybíjet. Jestliže jsou baterie nuceně vybíjeny pomocí vnějšího napájecího zdroje, sníží se její napětí na nižší hodnotu, než na jakou byla konstruována, a mohou vznikat vnitřní plyny.
e)    Nekombinovat staré a nové baterie nebo baterie různých typů a značek. Při výměně baterií je nutné vždy vyměnit všechny baterie najednou za nové stejné značky a typu. Současné použití baterií odlišných značek a typů nebo nových kusů spolu se starými může při rozdílném napětí nebo kapacitě článků způsobit jejich nadměrné/nucené vybití.
f)    Před instalací očistit pólové vývody baterie i pólové vývody zařízení.
g)    Vybité baterie okamžitě odstranit ze zařízení a odevzdat dle bodu s). Zůstanou-li baterie delší dobu v zařízení, může tečení elektrolytu způsobit jeho poškození.
h)    Nadměrně neohřívat. Nadměrným ohřevem může dojít k uvolnění elektrolytu a k poškození separátorů.
i)    Přímo nesvařovat ani nepájet.
j)    Nerozebírat. Při rozpouzdření může být kontakt s jednotlivými částmi baterie škodlivý.
k)    Nedeformovat. Baterie nemají být stlačovány, proráženy ani jinak poškozovány.
l)    Nelikvidovat v ohni. Spalování je povoleno pouze pro schválenou likvidaci v řízených spalovnách.
m)    Nevystavovat vodě zejména baterie s poškozeným pouzdrem.
n)    Neponechávat v dosahu dětí. Mimo jejich dosah je nutné udržovat především baterie, které je možné spolknout. Dále nesmí být dětem dovolena výměna baterií bez dozoru dospělé osoby.
o)    Nezapouzdřovat ani jinak neupravovat. Zapouzdření nebo jiná úprava baterie může způsobit zablokování bezpečnostního větracího mechanismu. Případné úpravy je třeba konzultovat s výrobcem.
p)    Nepoužité baterie je nutné skladovat v jejich originálním balení a udržovat je mimo dosah kovových předmětů, které by je mohly zkratovat. Již rozbalené kusy je třeba nemíchat a neukládat společně.
q)    Nenechávat baterie v zařízení, pokud se po delší dobu nepoužívá, s výjimkou zařízení používaných pro havarijní účely. I když je většina baterií vyskytujících se na trhu vysoce odolná proti tečení, mohou být částečně nebo úplně vybité baterie vůči tečení více náchylné, než baterie nepoužité, proto se doporučuje baterie ze zařízení vyjmout.
r)    Při uskladnění v chladu používat až po postupném vytemperování na okolní teplotu.
s)    Použité baterie odevzdat JA, případně subjektu, který je zapojen do kolektivního systém pro zpětný odběr baterií dle zákona 185/2001Sb., resp. 297/2009Sb. o odpadech v platném znění.

2.    Bezpečnostní opatření při skladování, balení a přepravě
a)    Baterie skladovat /vystavovat v jejich originálním balení v dobře větraném, suchém a chladném prostředí, ideálně uzavřené do speciálního ochranného obalu.
b)    Při skladování udržovat teplotu v rozsahu +10°C až +25°C. Teplota by neměla překročit +30°C! Zamezit extremní vlhkosti (nad 95% a pod 40% relativní vlhkosti). Vysoká teplota nebo vlhkost může způsobit zhoršení charakteristik baterie a/nebo korozi jejího povrchu.
c)    Neskladovat / nevystavovat baterie na přímém slunci, na místech, kde mohou být vystaveny dešti, nadměrnému teplu, v blízkosti radiátorů nebo ohřívačů vody.
d)    Nemíchat s jinými materiály.
e)    Kartónové krabice s bateriemi nestohovat nad 1,5m. Při vyšším stohování může dojít k deformaci baterií ve spodních vrstvách a následnému tečení elektrolytu.
f)    Pro další přepravu /manipulaci zvolit balící materiál i způsob balení zamezující vzniku neúmyslného elektrického dotyku a korozi vývodů, zajišťující ochranu před vlivy prostředí a mechanickým poškozením.
g)    Ohleduplná manipulace s krabicemi. Hrubé zacházení může způsobit zkrat nebo poškození. Při skladování v zařízení se řídit doporučením výrobce.
h)    Dbát na správný oběh zásob, dodržovat FIFO.

3.    Druhy baterií v sortimentu JABLOTRON, aktualizace: září 2013
•    NiCd
•    Alkalické
•    LiMnO2
•    LiSOCl2
•    Li-Ion
•    Li
•    ZiCl
•    Pb

V případě že potřebujete doplňující informace. Neváhejte nás kontaktovat.

GSM - 604 843 730     PO-PA od 8-16h

info@alarmyvojtech.cz

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, případně je možné řešení online na webových stránkách zřízených evropskou komisí: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

NjFhNjZ